2. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1343 ble den frans­ke adels­man­nen Oli­vi­er de Clis­son hals­hug­get for for­ra­e­de­ri mot den frans­ke kon­gen, Filip 6, og en­ken, Je­an­ne, be­stem­te seg for å ta hevn.

Hun solg­te all ei­en­dom, kjøp­te seg en flåte­styr­ke og ble pi­rat­dron­ning i Den en­gels­ke ka­nal. Det­te klar­te hun del­vis med hjelp fra en­gelsk­men­ne­ne og sym­pa­ti­sø­rer i Bre­tag­ne. Je­an­ne dis­po­ner­te tre skip. Alle var malt svar­te og ut­styrt med røde seil. Flagg­ski­pet døp­te hun «Min hevn».

Je­an­ne rai­det kon­se­kvent frans­ke skip, og sør­get all­tid for at noen over­lev­de – slik at de kun­ne for­tel­le hvem som sto bak kap­rin­gen. Pi­rat­styr­ken hen­nes skal også ha gjen­nom­ført raid mot kyst­lands­byer i Nor­man­die. I for­bin­del­se med sla­get ved Crecy i 1346 brak­te flå­ten hen­nes ma­te­ri­ell til de en­gels­ke styr­ke­ne.

De Clis­son fort­sat­te pi­rat­virk­som­he­ten frem til 1356, da hun gif­tet seg på nytt. Hun var da for­lengst kjent som «Løvin­nen av Bre­tag­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.