15. au­gust

Aftenposten Innsikt - - VITEN -

... i 1910 ble Tham­s­havn­ba­nen, Nor­ges førs­te elek­tris­ke jern­bane, for­len­get til Løk­ken Verk i Mel­dal.

Ba­nen, som star­ter i Tham­s­havn i Ork­dal, ble an­lagt for å frak­te svo­vel­kis fra gru­ve­ne i Løk­ken ut til ut­skip­ning. Un­der an­nen ver­dens­krig fore­lå det al­li­er­te pla­ner om å bom­be Løk­ken Verk. Den førs­te sa­bo­ta­sje­ak­sjo­nen som ek­sil­re­gje­rin­gen i Lon­don god­kjen­te, var ret­tet mot Tham­s­havn­ba­nen.

Den kom­mer­si­el­le drif­ten av ba­nen tok slutt i 1974, og rent for­melt ble den ald­ri ned­lagt. Men ny ak­ti­vi­tet kom først etter at den ble gjen­åp­net som mu­se­ums­bane i 1983. I dag er Tham­s­havn­ba­nen ver­dens elds­te ope­ra­ti­ve vek­sel­strøms­bane. Den ble fre­det i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.