8.–12. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

RIFF – R.E.D In­ter­na­tio­nal Film Fes­ti­val.

Film­fes­ti­va­len spen­ner fra små kunst­fil­mer, via vi­deo­dans, til spille­fil­mer – alle med dans el­ler be­ve­gel­se som et ba­eren­de ele­ment. Fes­ti­va­len ar­ran­ge­res på Ny­land gård i tett­ste­det Ei­na på Vest­re To­ten i Opp­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.