17.–19. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Fo­to­gra­fi­ets da­ger.

På Kar­ljo­hans­vern i Hor­ten blir det ut­stil­lin­ger, fore­drag, work­shops og ak­ti­vi­te­ter. Årets gjen­nom­gangs­tema er mu­sikk­fo­to­gra­fi, og fes­ti­val­ut­stil­ler er May-ire­ne Aa­sen, tromme­sla­ger i Jok­ke & Va­len­ti­ner­ne (t.v. på bil­det). Pa­ral­lelt med mu­si­ker-kar­riè­ren har hun do­ku­men­tert li­vet med gut­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.