8.–11. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Øya­fes­ti­va­len.

Blant ar­tis­te­ne på den år­vis­se mu­sikk­fes­ti­va­len på Tøy­en i Oslo, er Arc­tic Mon­keys, Ar­ca­de Fire, Grizz­ly Be­ar, Ce­zi­nan­do, Pat­ti Smith (bil­det), Lyk­ke Li, Kend­rick La­mar, Fe­ver Ray, Band of Gold, Be­he­moth, Neneh Cher­ry,

Death­prod, Tø­nes, Chelsea Wol­fe og man­ge fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.