18. au­gust–2. sep­tem­ber

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Asia­le­ke­ne 2018.

For førs­te gang skal le­ke­ne hol­des i to byer: Ja­kar­ta og Palem­bang i In­do­ne­sia. På pro­gram­met står 463 øvel­ser. I til­legg blir det de­mon­stra­sjon av e-sport med seks uli­ke spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.