2.–4. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Ib­sen- og Ham­sun­da­ge­ne.

Sør­lan­dets lit­te­ra­tur­fes­ti­val i Grim­stad byr på film, tea­ter, se­mi­na­rer, de­bat­ter, fore­drag, kon­ser­ter, opp­les­ning, ut­stil­ling, tu­rer og om­vis­nin­ger. Et sen­tralt tema er hvor­dan for­tel­lin­ger for­mer et men­nes­ke. Kan vi for­stå den ek­sis­ten­si­el­le kri­sen i det å bli fra­tatt sin for­tel­ling, og hvor­for stri­dig­he­ter om hvem som ei­er en for­tel­ling kan bli så ufor­son­li­ge?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.