9. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

In­ter­na­sjo­nal dag for ur­folk.

Da­gen set­ter søke­lys på ur­fol­ks kul­tur og det sto­re mang­fol­det de re­pre­sen­te­rer, og er en an­led­ning til å øke inn­sat­sen mot dis­kri­mi­ne­ring, eks­klu­de­ring, og fat­tig­dom som man­ge opp­le­ver dag­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.