19. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Ver­dens hu­ma­ni­ta­ere dag.

Fn-da­gen er opp­ret­tet for å hed­re dem som job­ber med å hjel­pe and­re, ofte med li­vet som inn­sats.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.