31. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AGENDA -

Pre­miè­re på «Skjel­vet».

I opp­føl­ge­ren til ka­ta­strofe­fil­men «Bøl­gen» er det selv­es­te ho­ved­sta­den som er tru­et. I 1904 ble Oslo ram­met av et jord­skjelv med styr­ke 5,4. Hva vil skje der­som et langt stør­re skjelv tref­fer ho­ved­sta­den? Hoved­rol­le­ne spil­les av Kris­tof­fer Jo­ner og Ane Dahl Torp. Re­gis­sør er John Andreas An­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.