Pig­ge­ne ute.

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ar­bei­de­re for­ster­ker sik­ker­hets­gjer­det fra den ame­ri­kans­ke si­den av grense­gjer­det mot Mex­i­co 15. no­vem­ber. Fra den mex­i­cans­ke si­den av gren­sen, i Playas de Ti­jua­na, ser man hvor­dan ar­bei­de­re rul­ler ut pigg­trå­den, mens grense­vak­te­ne over­vå­ker om­rå­det. Den førs­te sto­re grup­pen med mi­gran­ter fra La­tin-ame­ri­ka nåd­de gren­sen til USA 15. no­vem­ber, etter å ha va­ert på vei­en i mer enn en må­ned. De har ikke latt seg av­skrek­ke av at pre­si­dent Do­nald Trump har ut­sta­sjo­nert tu­sen­vis av ame­ri­kans­ke sol­da­ter like ved gren­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.