5000

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

An­tall an­sik­ter en gjen­nom­snitts­per­son er i stand til å gjen­kjen­ne, iføl­ge en ny forsk­nings­stu­die pub­li­sert i Proce­e­dings of the Royal Socie­ty B.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.