Aftenposten Innsikt

Ferten av navigasjon.

-

Folk som har en godt utviklet luktesans, er også dyktige på å navigere. De to ferdighete­ne deler nemlig lokaliseri­ng i hjernen.

Dette er den litt tabloide oppsummeri­ngen av en studie publisert i Nature Communicat­ions, som dokumenter­er resultatet av et eksperimen­t med 57 deltagere.

De måtte først finne veien gjennom en virtuell by, før de fikk målt evnen til å gjenkjenne ulike objekter på lukten. De som gjorde det skarpest i den første oppgaven, var de samme som scoret høyest i den andre.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway