200

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

I 2017 over­skred Viet­nams han­del 200 pro­sent av lan­dets BNP, noe som er re­kord for land med over 50 mil­lio­ner inn­byg­ge­re. Ver­di­en for eks­port og im­port tas med i regne­styk­ket. Van­lig­vis er det bare små, rike land som når dis­se ni­vå­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.