14. fe­bru­ar

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

17 per­soner ble drept og 17 ska­det i en skole­mas­sa­kre ut­ført av en tid­li­ge­re elev ved Mar­jory Stone­man Douglas High School i Par­kland i Flo­ri­da. Det er den tred­je dø­de­ligs­te skole­mas­sa­kren i USAS his­to­rie. Hen­del­sen før­te til sto­re pro­tes­ter mot USAS vå­pen­po­li­tikk. En må­ned etter mas­sa­kren pro­te­ster­te ele­ver fra 3000 sko­ler for stren­ge­re vå­pen­kon­troll, blant dem Em­ma Gon­za­lez (bil­det) som over­lev­de mas­sa­kren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.