7. ja­nu­ar

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Iran inn­før­te for­bud mot en­gelsk i grunn­sko­len for­di det re­pre­sen­te­rer en «kul­tu­rell in­va­sjon» fra Ves­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.