1. fe­bru­ar

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

As­socia­ted Press har gjen­nom vi­deo og en rek­ke vitne­for­kla­rin­ger fått be­kref­tet ek­sis­ten­sen av fem stør­re masse­gra­ver i Rak­hi­ne-sta­ten nord i My­an­mar. Of­re­ne er fra ro­hin­g­ya-mi­no­ri­te­ten og ble drept av my­an­mars­ke sol­da­ter i Gu Dar Py­in-mas­sa­kren 27. au­gust 2017. My­an­mar be­nek­ter at mas­sa­kren har fun­net sted.

Bil­bom­be i am­bu­lan­se. Minst 103 men­nes­ker ble drept og 235 ska­det da en selv­mords­bom­ber ut­løs­te en bil­bom­be skjult i en am­bu­lan­se uten­for et syke­hus i Ka­bul i Af­gha­ni­stan. Ta­li­ban på­tok seg skyl­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.