12. ja­nu­ar

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Po­li­ti­et i Turk­me­nistan be­gyn­te å hånd­heve for­bu­det for kvin­ner mot å kjø­re bil, og stan­set kvin­ne­li­ge sjå­fø­rer. For­bu­det ble inn­ført i de­sem­ber 2017 for­di kvin­ner an­gi­ve­lig for­år­sa­ket fle­re bil­ulyk­ker enn menn. Vi­de­re har lan­det inn­ført for­bud mot negle­lakk og hår­far­ge. Og 15. april for­bød Turk­me­nistan im­port av bi­ki­ni­er, shorts og bade­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.