13. april

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Den in­ter­na­sjo­na­le sjø­farts­or­ga­ni­sa­sjo­nen, FNS sjø­sik­ker­hets­or­ga­ni­sa­sjon, har ved­tatt å re­du­se­re ut­slip­pe­ne fra ship­pin­gen med 50 pro­sent fra 2008-nivå in­nen 2050 og å for­by tung­olje i Ark­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.