16. april

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ved en til­fel­dig­het opp­da­get fors­ke­re til­knyt­tet Uni­ver­sity of Ports­mouth, som stu­der­te en plast­spi­sen­de bak­te­rie fra en søp­pel­fyl­ling i Ja­pan, et en­zym som bry­ter ned plast mer ef­fek­tivt enn bak­te­ri­en. Hå­pet er at det på sikt vil kun­ne bru­kes til re­sir­ku­le­ring av plast.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.