3. mai

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Mer enn 1000 øko­no­mer sig­ner­te et opp­rop som ad­var­te Trump om at han­dels­po­li­tik­ken hans har fle­re lik­hets­trekk med feilene som før­te til den sto­re de­pre­sjo­nen i USA på 1930-tal­let.

Russ­lands førs­te fly­ten­de atom­kraft­verk, Aka­de­mik Lo­mono­sov, la fra kai i St. Pe­ters­burg hvor det ble byg­get. Uten bren­sel ble det tau­et over Øs­ter­sjø­en, rundt hele Norske­kys­ten, til Mur­mansk hvor det ble las­tet med atom­bren­sel. En­de­lig de­sti­na­sjon er Pe­vek nord­øst i Russ­land, hvor det skal set­tes i drift i 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.