7. april

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Minst 70 per­soner ble drept og over 500 ska­det i et kjemisk an­grep, tro­lig med nerve­gas­sen sa­rin, i den da opp­rørs­kon­trol­ler­te byen Dou­ma i Øst-ghouta i Sy­ria. Sy­ris­ke myn­dig­he­ter og Russ­land av­vi­ser at et slikt an­grep har fun­net sted. Øst-ghouta er tid­li­ge­re blitt be­skre­vet som Sy­rias svar på Sre­bre­ni­ca, med år med be­lei­ring og på­føl­gen­de vold­som­me an­grep og mas­sa­krer, mens om­ver­de­nen har sett en an­nen vei. 14. april svar­te USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke på det kje­mis­ke an­gre­pet med å bom­be en sy­risk mi­li­taer­base hvor man men­te an­gre­pet had­de hatt sitt ut­spring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.