8. april

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Bra­sils tid­li­ge­re pre­si­dent Luiz Ig­nácio Lula da Sil­va over­ga seg til po­li­ti­et og be­gyn­te so­nin­gen av dom­men på 12 år for kor­rup­sjon, etter to mis­lyk­ke­de anker. Lula be­dy­rer fort­satt sin uskyld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.