14. mai

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

På 70-års­da­gen for opp­ret­tel­sen av Is­rael, åp­net USA som førs­te land sin am­bas­sa­de i Je­ru­sa­lem etter at Trump an­er­kjen­te Je­ru­sa­lem som Is­ra­els ho­ved­stad. Det­te før­te til sto­re pro­tes­ter fra pa­le­stinsk side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.