14. mai

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

87 pro­sent av finn­mar­kin­ge­ne stem­te mot fyl­kes­sam­men­slå­in­gen med Troms, som man­ge fryk­ter vil re­du­se­re Finn­marks med­be­stem­mel­ses­mu­lig­he­ter. Mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land står fast ved at fyl­ke­ne vil bli slått sam­men mot sin vil­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.