25. mai

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Per­son­vern­for­ord­nin­gen (GDPR), som blant an­net be­gren­ser hvil­ke mu­lig­he­ter be­drif­ter har til å lag­re bru­ke­res per­son­opp­lys­nin­ger, tråd­te i kraft i EU. I Nor­ge tråd­te den i kraft 20. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.