20. juni

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Pre­si­dent Do­nald Trump ble, etter å ha fått mas­siv kri­tikk for­di barn av im­mi­gran­ter var blitt skilt fra for­eld­re­ne i in­ter­ne­rings­lei­rer, tvun­get til å sig­ne­re en pre­si­dent­ord­re om at man skal for­sø­ke å hol­de mi­grant­fa­mi­li­er sam­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.