27,5

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

An­de­len av alle en­tre­pre­nø­rer i USA som er im­mi­gran­ter, en grup­pe som ut­gjør 13 pro­sent av be­folk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.