3

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

For­ven­tet net­to verdi­øk­ning fra «ha­vets øko­no­mi» i 2030, det vil si ver­di­en på va­rer og tje­nes­ter pro­du­sert fra ha­vet, en dob­ling fra 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.