26. juni

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Bri­tisk bil­bran­sje men­te all usik­ker­he­ten rundt brexit er skyld i at in­ves­te­rin­ge­ne i bil­in­du­stri­en var hal­vert i førs­te halv­år i 2018 sam­men­lig­net med året før, noe som set­ter tu­sen­vis av ar­beids­plas­ser i fare. Eks­per­ter me­ner det kan bry­te ut kaos i Stor­bri­tan­nia etter brexit 29. mars 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.