27. juni

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ret­nings­lin­je­ne for de nye la­ere­pla­ne­ne som skal gjel­de fra 2020, ble lagt frem. De ble kri­ti­sert for ikke å vekt­leg­ge fag­kom­pe­tan­se, og lig­ne mer en «om­sorgs­full over­le­vel­ses­guide» som tar for seg livs­mest­ring, folke­helse, per­son­lig øko­no­mi og med­bor­ger­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.