20. juli

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

An­tall mi­gran­ter som reis­te over Mid­del­ha­vet førs­te halv­del av 2018, var na­er hal­vert si­den 2017. Men si­den fle­re av de øst­li­ge ru­te­ne er stengt, er Spa­nia blitt størs­te mot­taks­land for båt­flykt­nin­ger. Spa­nia har opp­levd en øk­ning på 250 pro­sent.

12 thai­lands­ke gut­ter og fot­ball­tre­ne­ren de­res ble red­det ut fra en over­svømt grot­te hvor de had­de va­ert in­ne­sper­ret i 18 da­ger. En red­nings­dyk­ker døde.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.