7. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

EU vil be­gren­se bru­ken av 4000 kje­mi­ka­li­er som blant an­net bru­kes i ta­to­ve­rings­blekk, for­di de kan for­år­sa­ke kreft, ska­de på DNA el­ler re­pro­duk­sjons­ev­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.