9. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Et saudisk fly med ame­ri­kansk­pro­du­ser­te bom­ber bom­bet en skole­buss som kjør­te gjen­nom et mar­ked i Da­hyan i Je­men. Minst 51 per­soner ble drept, minst 40 av dem var barn, de fles­te un­der ti år. Saudi-ara­bia inn­røm­met i etter­kant at an­gre­pet var ube­ret­ti­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.