9. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Tysk­land opp­he­vet et to­tal­for­bud mot bruk av nazi­sym­bo­ler i data­spill. Spil­le­ne vil he­ret­ter bli vur­dert en­kelt­vis, på sam­me måte som fil­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.