10. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

FN av­dek­ket at det ek­sis­te­rer hem­me­li­ge lei­rer hvor over en mil­lion mus­lims­ke ui­gu­rer fra Xin­jiang-pro­vin­sen hol­des in­ter­nert. I ok­to­ber inn­røm­met Ki­na at det fin­nes sli­ke lei­rer, men de om­ta­ler dem som «fag­li­ge om­sko­le­rings­sent­re».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.