21. au­gust

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ark­tis’ elds­te og tyk­kes­te is sprakk opp.

To gan­ger i som­mer sprakk den elds­te og tyk­kes­te havi­sen opp, og åp­net hav nord for Grøn­land som van­lig­vis er is­lagt selv om som­mer­en. Fors­ke­re har tid­li­ge­re an­tatt at det var isen i det­te om­rå­det som vil­le mot­stå glo­bal opp­var­ming best. Også i An­tark­tis er fors­ke­re be­kym­ret for­di smel­tin­gen har ak­se­le­rert og går for­te­re enn noen gang. Før 2012 smel­tet isen med 76 mil­li­ar­der tonn i året, til­sva­ren­de økt hav­nivå på 0,2 mm i året. Tal­let nå er 219 mil­li­ar­der tonn i året, noe som fø­rer til at hav­ni­vå­et øker 0,6 mm hvert år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.