212

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Hvor man­ge da­ger ut i 2018 det tok før vi had­de for­brukt mer av Jor­dens for­ny­ba­re res­sur­ser som mat, vann, tøm­mer, fisk, fi­ber, kar­bon og jord, enn det blir re­ge­ne­rert. Da­to­en til­sva­rer 1. au­gust. I 1970 var da­to­en 29. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.