28. sep­tem­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Minst 2256 per­soner mis­tet li­vet, 10 679 ble ska­det og 1075 sav­net etter at et jord­skjelv med styr­ke 7,5 ram­met øya Su­la­wesi i In­do­ne­sia. Jord­skjel­vet ut­løs­te en tsu­na­mi og fle­re jord­skred, og bak­ken ble man­ge ste­der som fly­ten­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.