9. sep­tem­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

In­gen av de to blok­ke­ne i svensk po­li­tikk fikk fler­tall, og in­gen av dem har lyk­kes i å få et fler­tall for en ny re­gje­ring i Sve­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.