2. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Den saudis­ke jour­na­lis­ten Jamal

Khashog­gi ble drept i Saudi-ara­bias kon­su­lat i Istan­bul. De saudis­ke myn­dig­he­te­ne be­nek­tet først alt, men inn­røm­met etter stort press blant an­net fra Tyr­kia som hev­det å ha be­vis på det inn­truf­ne, å ha drept ham med over­legg.

Nord- og Sør-korea be­gyn­te det fel­les opp­ryd­nings­ar­bei­det i den de­mi­li­ta­ri­ser­te so­nen langs gren­sen, med å fjer­ne land­mi­ner og and­re eks­plo­si­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.