3. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Svens­ka Aka­de­mi­en be­slut­tet ikke å dele ut No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 2018 på grunn av folks svek­ke­de til­lit til Aka­de­mi­en etter en rek­ke skan­da­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.