10. sep­tem­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Ne­der­land stan­set sin øko­no­mis­ke støt­te til de sy­ris­ke op­po­si­sjons- og po­liti­styr­ke­ne for­di de an­ser de­res sjan­se for å vin­ne som «eks­tremt be­gren­set».

Skole­streik for kli­ma­et.Svens­ke Gre­ta Thun­berg (15) strei­ket i skole­ti­den hver dag i tre uker før val­get 9. sep­tem­ber. Hun pro­te­ster­te uten­for riks­dags­byg­nin­gen for å få po­li­ti­ker­ne til å ta grep for å stan­se klima­end­rin­ge­ne. Etter val­get har hun gått på sko­len fire da­ger i uken, men har fort­satt å strei­ke for kli­ma­et hver fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.