5. ok­to­ber

Aftenposten Innsikt - - AJOUR -

Freds­pris til kam­pen mot sek­su­ell vold i krig og kon­flikt.

De­nis Muk­we­ge fra D.R. Kon­go og Na­dia Murad fra Irak ble ut­pekt som vin­ne­re av No­bels freds­pris for «de­res inn­sats for å få slutt på bru­ken av sek­su­ell vold som et vå­pen i krig og va­ep­ne­de kon­flik­ter».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.