Som­mer­tid i Nor­ge.

Aftenposten Innsikt - - VERDEN -

// I Nor­ge ble som­mer­tid gjen­nom­ført i 1916 og gjen­opp­tatt fra 1940 til 1945.

// Fra høs­ten 1940 til høs­ten 1942 var det også som­mer­tid om vin­te­ren. // Som­mer­tid ble også prak­ti­sert i pe­rio­den 1959–1965, men i mai 1965 ved­tok Stor­tin­get at det­te året fore­lø­pig skul­le va­ere det sis­te.

// I 1980 ble som­mer­tid på nytt inn­ført i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.