Lyd i vann.

Aftenposten Innsikt - - KLIMA & MILJØ -

// Vann har en langt høy­ere tett­het enn luft, noe som be­tyr at vann­mo­le­ky­le­ne er mer sam­men­pak­ke­de. // Det in­ne­ba­erer at lyd, som dan­nes ved at mo­le­ky­ler vi­bre­rer og be­ve­ger seg mot hver­and­re, be­ve­ger seg mye for­te­re og leng­re i vann enn i luft. // Ge­ne­relt be­ve­ger lyd seg 4,5 gan­ger ras­ke­re og 60 gan­ger leng­re i vann enn i luft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.