PLA.

Aftenposten Innsikt - - KULTUR & TRENDER -

// Po­ly­lac­tic Acid el­ler po­ly­melke­syre på norsk, er en bio­lo­gisk ned­bryt­bar plast. // Den pro­du­se­res ved fer­men­te­ring av suk­ker og har in­gen inn­virk­ning på inne­kli­ma­et. // Den smel­ter ved 160–200 gra­der og bru­kes som fi­la­ment i små 3D-prin­te­re. // En prin­tet gjen­stand vil kun­ne bry­tes ned i jord el­ler kom­post i lø­pet av 6–12 må­ne­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.