Trump-bal­long skal fly over Lon­don

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

USAs pre­si­dent Do­nald Trump be­sø­ker Lon­don i Stor­bri­tan­nia den­ne uken. En grup­pe men­nes­ker har fått lov til å la en stor bal­long­ver­sjon av Trump sve­ve over byen, og de vil at Trump skal se den.

Med bal­lon­gen vil de vise at de ikke er eni­ge med hva den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten sier.

– In­gen­ting på­vir­ker Do­nald Trump. Det enes­te han vir­ke­lig ha­ter, er å bli lat­ter­lig­gjort, så det er det vi prø­ver å gjø­re, sier No­na Hurk­mans til avi­sen The Guar­di­an.

Seks me­ter høy Bal­lon­gen skal sve­ve over Lon­don i to ti­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.