– Jeg prø­ver å ikke gå glipp av en enes­te kamp

yuri bor i Mosk­va. Der spil­les fi­na­len i fot­ball-VM på søn­dag.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - tekst: an­ne Mykle­bust od­land

Hvor bor du?

– I Mosk­va i russ­land.

Føl­ger du med på fot­ball-VM?

– Ja, så klart! Jeg ser hver enes­te fot­ball­kamp i VM på tV. fi­na­len skal spil­les på Luzj­ni­ki sta­dion i Mosk­va hvor jeg bor.

Hva sy­nes du om at Russ­land ar­ran­ge­rer VM?

– Det sy­nes jeg er gøy. Jeg li­ker hvor­dan byen har for­and­ret seg til VM. Det er satt opp man­ge skilt med in­for­ma­sjon på en­gelsk og rus­sisk i ga­te­ne.

Hvem hei­er du på?

– russ­land selv­føl­ge­lig. Men det bes­te la­get vin­ner.

Har du sett man­ge av kam­pe­ne?

– Ja, jeg føl­ger med på al­le kam­pe­ne og le­ser po­eng­ta­bel­le­ne. Jeg prø­ver å ikke gå glipp av en enes­te kamp.

Dri­ver du med sport selv?

– Jeg spil­ler fot­ball. La­get mitt lig­ger best an blant fle­re av sko­le­ne i Mosk­va. Jeg dri­ver også med com­bat sam­bo, det er en rus­sisk kamp­sport.

* Af­ten­pos­ten Junior gikk i tryk­ken før Russ­land spil­te kvart­fi­na­le-kamp mot Kroa­tia.

Yuri (10)

Russ­lands lag slo ut Spa­nia, som var en av VMs størs­te fa­vo­rit­ter, på straffe­spark.

Men­nes­ker fra hele ver­den har reist til Russ­land for å se på kam­pe­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.