Fly­te i salt­vann

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Jeg lu­rer på hvor­for det er let­te­re å fly­te i salt­vann enn i fersk­vann? Hil­sen El­len (13)

Hei, El­len.

Takk for et fint spørs­mål.

Vi fly­ter bed­re i salt­vann for­di det er tyng­re. Noen ste­der i ver­den er van­net enda sal­te­re enn i ha­vet, og der fly­ter folk enda bed­re – nes­ten oppå van­net.

Re­ge­len er: Hvis du vei­er mind­re enn det van­net som tar like stor plass som krop­pen din, fly­ter du. Hvis du vei­er mer enn like mye vann, syn­ker du.

Hva tror du om and­re va­es­ker? Tror du vi fly­ter i saft? I hon­ning? I såpe?

Salt­van­ni Døde­have­ti Is­rael

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.